Leonardas Gutauskas - Svetingumo Namai - 1980Leonardas Gutauskas - lietuvių rašytojas, tapytojas. Lietuvių literatūroje debiutavo 1961 metais eilėraščių rinkiniu „Ištrūko mano žirgai“. Rašytojas išleido devynias poezijos rinktines, daugiau kaip šešiolika iliustruotų eilių knygų vaikams bei per dešimtį romanų.

Poezijos rinktinės „Svetingumo namai“ (1980 m.) eilėraščiams būdingas artumas gamtai, tapybiškasvaizdas, rafinuota metafora.