Gendrutis Morkūnas - Iš nuomšiko gyvenimo
Neskubėkite knygos bausti vien už tai, kad ji turi keistoką pavadinimą. Pasaulyje begalė žmonių keistais vardais, augalų keistais lapais ir šunų keistomis uodegomis. Ir visi jie gyvena, o kai kurie – net laimingi. Ši knyga viskuo – savo viršeliu, nugarėle, puslapiais, raidėmis ir, žinoma, pavadinimu – rodo tai, ką ji norėjo papasakoti nuo tos minutės, kai pamatęs pirmąjį nuomšiką sėdau jos rašyti. Berašant keistasis pavadinimas prilipo prie viršelio, o kai kurių raidžių dažai įsigraužė net į paskutinį puslapį. Taigi keistojo pavadinimo negalėjau nepalikti. Juolab kad mačiau, jog knygai jis patiko. Tikiuosi, patiks ir jums. Nebijokite. Apie tai, kas tie nuomšikai, sužinosite jau pirmuosiuose knygos puslapiuose. (Autorius)
Jūsų rankose naujausias ir... paskutinis Gendručio Morkūno, dukart pripažinto geriausių knygų paaugliams rašytoju, kūrinys. Ši istorija, papasakota nuomšiko, arba vaiko, kurį galima išsinuomoti, vardu – be galo tikra, parašyta neprilygstamu G. Morkūno stiliumi, šokiruojanti, kaip ir visos jo knygos, bet su laiminga pabaiga.
Daniel Goleman - Emocinis intelektas darbe
Pradedate kopti karjeros laiptais?
Emocinis intelektas darbe jums padės:
*tobulinti stiprybes;
*išsaugoti asmenines vertybes;
*išsiugdyti gebėjimą laimėti ir būti iniciatyviam;
*išspręsti konfliktą ir geriau bendrauti;
*suburti svarbias sąjungas.

Primenu, kad psichologija gali tarnauti ir blogiui. Net jeigu psichologas išmano empatiją - vis tiek
gali užsiiiminėti biheviorizmu su narkotikais(elgesio keitimas, be sąmoningo paciento suvokimo) : Candy Jones

IQ testai - jokių faktų, o tik galimybių ribos(EQ gali jas išplėsti). Kita vertus, jeigu bus prasta emocinė išmintis, tai aukštas
IQ gali tapti niekiniu emocinių klaidų dėka.
Gediminas Vitkus - Europos sąjunga Enciklopedinis žinynas
Šiame leidinyje yra pateikiama svarbiausi su Europos Sąjungos istorija, struktūra, institucijomis ir veikla susiję terminai ir sąvokos. Be 251 tokių terminų ir sąvokų paaiškinimo, yra dar 107 papildomos nuorodos, padėsiančios skaitytojams susirasti tai, kas juos domina. Leidinyje taip pat yra įdėtos dalykinė, raidinė ir dvikalbė rodyklės.
Evelina Lukoševičiūtė - Žaidimai kortomis ir kauleliais
Jei jūs esate panašūs imane, tai išgyvenate kompiuterinių žaidimų laikotarpi. Aš sutinku, kad kai kurie žaidimai yra labai idomūs ir juose gana efektyviai panaudotos puikios programos. Tačiau jie skatina daugybės susvetimėjusių, panašių į zombius padarų formavimąsi - praplautomis smegenimis, be platesnių siekių ir nesugebančius gyventi realiame pasaulyje, be žmogiško gerumo. Šios vienišos būtybės nebyliai žengia į keistą degradavimą, kol nuplėšiama uždanga! Ar jūs pakęsite toki sutvėrimą, gyvenanti jūsų namuose?
Aš parašiau šią knygą tikėdamas, kad ji padės bendrauti jūsų šeimai ir įrodyti vaikams, jog mes, nors "raukšlėti ir apgriuvę", žinome nemažai pasilinksminimo namuose būdų. Mūsų tėvai mus to išmokė! Mano mamos Betty, sėdinčios prie kortų stalo ir žaidžiančios "Eiles", vaizdas išlikęs atmintyje visam gyvenimui.
Aš norėčiau padėkoti savo draugams ir giminaičiams, pateikusiems medžiagos šiai knygai. Ypač noriu padėkoti savo žmonai Suzi, kurios atsiminimai apie žaidimus, žaislus su seserimiir energinga motina Boo Pasley, pateikė išsamiausių nurodymų, be to, buvo gana linksmi ir smagūs. Taigi išjunkite televizorius! Pasirauskite šioje knygoje ir išmokykite savo vaikus keleto idomių ir jaudinančių žaidimų, kuriuos čia rasite. Atėjus laikui, vaikai jums padėkos. Taigi kvieskite savo vaikus.
Erich Maria Remarque - Triumfo arka
Erich Maria Remarque (Erichas Marija Remarkas, 1898–1970) – vienas žymiausių ir populiariausių XX a. vokiečių rašytojų. Akylas savo epochos stebėtojas, politikos žinovas, netarnavęs jokiai ideologijai, humanistas, laikęsis nuošalyje, spalvinga ir charizmatiška asmenybė.

14 romanų, kelių apsakymų ir esė rinktinių, vienos pjesės autorius. E. M. Remarque kūriniai leidžiami milijoniniais tiražais visomis pasaulio kalbomis, pagal juos kuriami kino filmai.

Gimė Osnabriuke (Žemutinė Saksonija), aštuoniolikos metų savanoriu išėjo į Pirmąjį pasaulinį karą, keletą kartų buvo sunkiai sužeistas. Po karo dirbo įvairius darbus: bibliotekininko, verslininko, mokytojo, redaktoriaus. Pirmojo literatūrinio pripažinimo sulaukė 1929 m. – išleidęs ketvirtąją knygą „Vakarų fronte nieko naujo“. Rašytoją nuolat persekiojo naciai, kurie 1933 m. uždraudė ir viešai degino jo knygas, skleisdami propagandinį melą apie žydišką jo kilmę. Bėgdamas nuo persekiojimų, jis emigravo iš Vokietijos, gyveno JAV ir Šveicarijoje. E. M. Remarque priklauso rašytojų kartai, patyrusiai dramatiškiausius XX a. istorinius įvykius. Iš čia – svarbiausios jo kūrybos temos: įvairūs žmogaus tragiško likimo aspektai, gyvenimo vertės iškėlimas.
Eric Berne - Žaidimai, kuriuos žaidžia žmonės: žmogiškųjų santykių psichologija
Autorius knygoje „Žaidimai, kuriuos žaidžia žmonės“ plačiajam skaitytojų ratui pristato bendrus transakcinės analizės principus, atskleidžia ydingų „žaidimų“, kuriais žmonės traumuoja ir emociškai išnaudoja vienas kitą, mechaniką. Pasak E. Berne, žmonių žaidimai yra ritualinės transakcijos arba tarpasmeninio elgesio modeliai, kurie gali būti nuoroda į užslėptus jausmus ar emocijas. Šis veikalas turėjo įtakos milijonams žmonių. Knyga per 40 metų išleista 5 mln. egz. tiražu daugiau nei dešimčia kalbų ir yra populiari tiek neprofesionalų, tiek psichoterapeutų tarpe. Ji padeda suprasti ir koreguoti savo elgesį bei moko atpažinti ir nesivelti į žalingas ir traumuojančias manipuliacijas tarpusavio santykiuose.