Jonas Strielkūnas - Po Tylinčiom Žvaigzdėm - 1982Jonas Strielkūnas gimė 1939 m. kovo 16 d. Putauskuose (Panevėžio r.). 1957 m. baigė Vabalninko vidurinę mokyklą. Dirbo Vabalninko ir Biržų rajonų laikraščiuose. Nuo 1967 m. gyveno Vilniuje. Tais pačias metais pradėjo dirbti Literatūros ir meno redakcijoje, 1987 - 1988 m. buvo Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros konsultantu, 1992 m. vėl grįžo į Literatūros ir meno redakciją, nuo 1971 m. - LRS narys, ilgametis LRS valdybos narys.
Jonas Mikelinskas - Senis Po Laikrodžių - 1960Mikelinskas Jonas (1922 05 06 Žadeikėliuose, Pasvalio r.), prozininkas, publicistas, išplėtojęs lietuvių prozos psichologizmą. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2002). Iš Pasvalio gimnazijos paimtas darbams Vokietijoje (1942–1943), baigė prancūzų kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete (1952), dirbo mokytoju mažuose miesteliuose, Švietimo ministerijoje inspektoriumi (1953–1962), Lietuvos rašytojų sąjungoje prozos konsultantu, o nuo XX a. 8-to dešimtmečio vertėsi kūrybiniu darbu.
Jonas Mikelinskas - Šiltos Rankos - 1962Tai antroji autoriaus apsakymų knygelė.Šiame rinkinyje naujais variantais atgyja autoriaus pamėgtoji mokyklos tema,praskamba vargingos vaikystės ir socialinės nelygybės buržuazinėje visuomenėje motyvai,paliečiamos aktualios gyvenimo problemos,jaunimo auklėjimo klausimai.Autoriui būdingas psichologinis įžvalgumas,jautrus požiūris į vaizduojamų herojų tarpusavio santykius,taupus ir įtaigus meninis žodis.
Jonas Mikelinskas - Rugpjūčio Naktį - 1971J.Mikelinskas sukuria personažui alternatyvias situacijas, kuriose šis turi save išbandyti ir lemtingai pasirinkti. Autorius akcentavo atskiro – konkretaus žmogaus – vertę, vaizdavo jo psichikos ir pasąmonės, slaptų nuojautų, baimių, vaizdinių, įkyrių būsenų sferą, diegė egzistencializmo idėjas, originaliai vartojo psichoanalitinį sapno motyvą. Šis subjektyvizmas griovė unifikuoto žmogaus sampratą. Romanų ir apysakų herojus – inteligentas, dažniausiai mokytojas, išgyvenantis dvasinę koliziją, todėl jam iškyla moralinio apsisprendimo, laisvės ir būtinybės, garbės, orumo ir sąžinės teismo problemos. Miniatiūriniu modeliu jos įkūnytos apsakymų rinkt. "Rugpjūčio naktį", (1971; Žiupsnis smėlio, 1982)...