Zostautaite P - Klaipeda - Lietuvos uostas
Leidinyje apžvelgiama Klaipėdos uosto istorija. Daugiausia dėmesio skiriama Klaipėdos uosto grąžinimui Lietuvos Respublikai bei jo raidai 1923—1939 m. Aptariamos Lietuvos vyriausybės pastangos Klaipėdą paversti Lietuvos užsienio prekybos centru, išplėsti Klaipėdos krašto ryšius su visa Lietuva. Rašoma apie sunkumus, su kuriais susidūrė Lietuvos vyriausybė Klaipėdoje.
Zorzas Ozava - Makrobiotika Atjaunejimo ir ilgaamziskumo menas
Liaudies išmintis sako, kad lašas po lašo ir akmenį pratašo. Ši knyga — tai dar vienas lašas, turintis padėti greičiau sugriauti tą tamsumo, ligų ir vergijos mūrą, netgi kalėjimą, kuriame jau daugelį metų esame įkalinti. Gydydamasis dar niekas netapo sveikas, nes gydymas pašalina tik skausmą, temperatūrą, suaugina pažeistus audinius, laikinai nuramina, bet sveikatos nedovanoja. Ją reikia užsidirbti, susikurti pačiam. Tarp ligos liūno ir sveikatos viršukalnių yra uolėti tamsūs brūzgynai, kuriuos įveikia ne kiekvienas. Reikia, kaip sakė M. Ai-vanhovas, tikėjimo, darbo ir laiko, o nuo savęs pridurčiau — pasiryžimo ir žinių. Aklai einantis paklysta, suklumpa ir vėl nusirita į ligų pakalnę. Ir niekas kitas už jus to kelio nenueis ir sveikas netaps. Nes sveikatos, kaip ir laisvės, neįmanoma nusipirkti ar gauti dovanų.
Žiniuonių receptai
Rytų, Tibeto ir kitų kraštų liaudies medicinos receptų knyga, naudinga kiekvienam, savarankiškai besigydančiam nuo įvairių negalavimų.

Kiekvienas privalo ne tik žinoti apie savo sveikatą, bet ir ją saugoti. Kokie mes bebūtume sveiki, praktiškai nė vienas neišvengiame ligų. Vienos jų kankina mus vaikystėje, kitos - senatvėje. Aplinkos ir maisto užterštumas, audringas gyvenimo tempas, nuolatiniai nerviniai sukrėtimai spartina daugelio ligų plitimą. Šiuolaikinė medicina, plačiai panaudodama mokslo pasiekimus, išties stebina žmoniją. Tačiau yra labai daug atvejų, kai oficialioji medicina bejėgė įveikti įsisenėjusias ir nepasiduodančias gydymui ligas. Šiuo atveju daro stebuklus senovės laikais naudotos gydymo priemonės ir žiniuonių receptai.
Sakio Komacu - Rytdienos grobikai
Visa savo talento jėga japonų autorius S. Komacu romane „Rytdienos grobikai“ šaukia būti budriems, perspėja, jog už ateitį būtina kovoti dabar. Potencialūs rytdienos grobikai gyvena kartu su mumis, ir kiekvienas savo rankose mes turime dalelę visos Žemės rytdienos. Tai pabrėždamas autorius simboliškai herojumi pasirenka eilinė Japonijos tarnautoja, kuris turi nuspręsti Žemės likimą. Nuo atsakymo priklauso, ar „atgaivinti“ „užšaldytus“ žemės sprogmenis, ar ne. Ateivio iš kitos galaktikos lūpomis S. Komacu klausia, ar žmonija nenužudys savęs, ar mokės taikiai naudotis pačios sukurta technika.
Martin Caidin - Kosmoso spastuose
Jau vien knygos antraštė – „Kosmoso spąstuose“ – traukia skaitytojo dėmesį. Tai Amerikos kosmonautų tragedija, dėl kurios jie vos neliko įkalinti kosmose.
Romanas „Kosmoso spąstuose“ patraukia skaitytoją tikroviškumu. Tuo labiau kad jo autorius Martinas Keidinas, buvęs garsus lakūnas, o dabar vyriausybinis kosmonautikos klausimų konsultantas ir žurnalistas, pats dalyvavo visose amerikiečių kosminėse programose ir puikiai žino tai, apie ką rašo.
Romano herojai išėjo tą pačią mokyklą, kurioje mokėsi visi amerikiečių kosmonautai. Šiuo požiūriu jų likimai visiškai tipiški. Tačiau Keidinas sąmoningai parodo juos tragiškose aplinkybėse, norėdamas atskleisti nelabai informuotiems skaitytojams mūsų profesijos ypatumus.
Vertė: Osvaldas Aleksa
Džonas Braneris - Visiškas užtemimas
Vieno žymiausių Šių dienų anglų rašytojų Dž. Branerio fsn-tastmio romano veiksmas vyksta 2028 metais Drakono Sigmo3 planetoje. Ekspedicija iŠ 2emės nustatė, kad ten gyveno aukotos civilizacijos būtybės, kurios išnyko per labai trumpą — vos trijų tūkstantmečių — laikotarpį. Kodėl? Atsakymo į šį klausimą ieško trisdešimties žmogių, grupė. Pagaliau Ijenui Makoliui pavyksta |minti civilizacijos išnykimo paslaptį, tačiau laivas, turėjęs pargabenti mokslininkui Į Zeraę, ir nepasirodo. . .
Arthur C Clarke - Vaikystės pabaiga
Žmonija jau buvo užkopusi ant pirmojo laiptelio, vedančio į kosmosą, kai duris į jį užtrenkė Siuzerenais praminti galingi ateiviai, pareiškę, kad žvaigždės - ne žmonėms. Ir ne todėl, kad būtų baudę žmones. Tiesiog laikė juos tam nepasirengusiais. Tačiau Siuzerenai sukūrė Žemę rojų: žmonėms nebegrėsė nei karas, nei badas, nei ligos. Visi gyventi galėjo kaip tik norėjo, nesirūpindami rytojumi. Bet kai kuriems žmonėms tokia būtis kėlė nerimą - ko dabar siekti, kodėl Siuzerenai tokie geranoriški, kodėl jie nenori pasirodyti žmonėms, koks tikrasis jų tikslas? Į visus klausimus anksčiau ar vėliau randami atsakymai, bet ar jie atneš džiaugsmą...
Arkadij ir Boris Strugackij - Vidurdienis, XXII amžius
Apsakymų apie XXII amžių rinkinys.
Vertė: Viktoras Beržinis

"Pusiaudienis, XXII amžius" žaidžia su klasikinėmis mokslinės fantastikos temomis: ateities prognozėmis; skrydžių greičiu, artimų šviesos greičiui, problematiką; susidūrimą su nesuprantamai ateiviais, etc. Ir vėl gana sėkmingai išvengta technologinių problemų, galbūt išskyrus tas vietas, kuriose pasirodo informacinės sistemos, ryšio sistemos.